Vår affärsidé

Vi erbjuder kompletta lösningar för automatisk dataidentifiering med hjälp av streckkoder och RFID.

Produkt Kategorier

  • Handdatorer och truckdatorer

    Truckdatorer sitter oftast fastmonterade i truckar men det kan även fungera bra med PC-plattor. PDAer är handburna små datorer oftast med scanners.

  • RFID

    RFID (radio frequency identification) underlättar flöden i er verksamhet som skall gå per automatik. Databäraren behöver ej vara synlig för avläsning. Fråga oss om lämpligheten för er.

  • Service och Serviceavtal

    I bland behöver utrustningen som man använder i sin verksamhet service och genomgång för att fungera. Vi på Pro ID utför service på de flesta produkterna som vi säljer och vi har bra serviceavtal.